Wetgeving

CAMERATOEZICHT IN EN ROND WINKELS

Een winkelier wil graag camera’s ophangen in en rond zijn winkel. Hij doet dit met het idee zijn eigendommen, klanten en personeel beter te kunnen beveiligen. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) laat cameratoezicht door winkeleigenaren toe, mits er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Artikel 38 van het Vrijstellingsbesluit geeft een indicatie van op welke manier cameratoezicht is toegestaan. Let op: de winkelier moet zich hierbij altijd houden aan de algemene bepalingen van de Wbp.

Zo moet duidelijk kenbaar gemaakt worden aan klanten en personeel dat er cameratoezicht in de winkel aanwezig is. De winkelier kan dit bijvoorbeeld doen door het ophangen van een bordje. Doet hij dit niet, dan is hij strafbaar.
Cameratoezicht in winkels mag, mits het zo min mogelijk inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van klanten. Een camera in een pashokje plaatsen gaat dus te ver.
Cameratoezicht in winkels kan echter ook dienen als personeelsvolgsysteem.

CAMERATOEZICHT IN EN ROND WONINGEN

In en rond woningen kunnen camera’s opgehangen worden voor bijvoorbeeld de beveiliging van eigendommen. Een woningbouwvereniging bijvoorbeeld kan besluiten over te gaan tot cameratoezicht bij woningen en flatgebouwen, maar ook een bewoner kan besluiten zijn woning te beveiligen met cameratoezicht.

Op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en artikel 38 van het Vrijstellingsbesluit is het niet verboden een camera op te hangen ter beveiliging van een woning of een flat. Toezicht houden op de hele straat gaat echter te ver. Op straat is het toezicht voorbehouden aan de gemeente en de politie. Ook de voordeur van andere woningen is de grens. Camera’s moeten zodanig gericht worden dat ze nergens naar binnen filmen.

Daarnaast moet duidelijk gemaakt worden dat er cameratoezicht aanwezig is, bijvoorbeeld met een bordje of een sticker. Hierbij moet vermeld worden wie verantwoordelijk is voor het cameratoezicht, zodat een burger weet bij wie hij of zij moet aankloppen met verzoeken om informatie of voor het indienen van een klacht.

Als de camera geen beelden opneemt, is er geen sprake van een bestand in de zin van artikel 1 onder c Wbp en is de Wbp niet van toepassing. Dat betekent niet dat zo’n camera geen inbreuk op de privacy kan zijn. Als iemand het vermoeden heeft dat bijvoorbeeld een buurman hem of haar hinderlijk volgt (stalken) met een videocamera of webcam, dan kan diegene zijn buurman daarop aanspreken. Degene die last heeft van de camera kan dan, als hij er niet uitkomt met de buurman, de wijkagent vragen te bemiddelen. Daarnaast kan hij bij de politie aangifte doen van stalken.